Meme Büyütme

Meme büyütme, mevcut meme hacminin, meme dokusu altına uygun implant yerleştirilerek büyütülmesi işlemidir. Meme büyütme işlemi sırasında eş zamanlı olarak ihtiyaç var ise meme dikleştirme ve toparlanması için de işlem yapılabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme ameliyatları, genellikle meme boyutundan memnun olmayan kadınlarda meme boyutunu ve hacmini büyütmek için yapılır. Bunun dışında meme büyütme ameliyatı farklı nedenlere bağlı olarak yapılabilir. Emzirme ya da ciddi kilo verme sonrası sarkan ve hacmini yitiren memelerin toparlanmasını desteklemek, göğüs duvarı anomalisi nedeniyle meme yapısı gelişmeyen kadınlara meme hacmi sağlamak,  ek olarak cinsiyet değişimi sürecinde meme oluşturmak gibi amaçlarla meme büyütme ameliyatları gerçekleştirilebilir.

Meme Büyütme Öncesi

Meme büyütme ameliyatları öncesinde, işlemi yapacak estetik cerrah ile görüşülerek gerekli tetkiklerin ve incelemelerin yapılması ve yapılacak işleme/tekniğe karar verilmesi gerekmektedir. Meme büyütme hazırlık aşamaları, işlemin niteliğine göre önem arz eden ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir süreçtir. Hasta ile doktor fikir alışverişinde bulunarak, meme büyüklüğü konusunda ortak bir karar verilmelidirler. Meme büyüklüğüne karar verilirken meme dokusunun kalınlığı, memenin göğüs duvarındaki yerleşimi, meme tabanı ebatları, göğüs duvarı özellikleri ve memeler arasındaki asimetri gibi seçimleri engelleyecek her türlü faktör, detaylı inceleme yapılarak ortaya koyulmalıdır. Bu aşamadan sonra yerleştirilecek protez hakkında, protezin şekli, ebatları gibi detaylar belirlenir. Ameliyat öncesi yapılması gerekenler ve yapılmaması istenen hususlar göz önünde bulundurularak birey, ameliyata uygun hale getirilmelidir. Tüm bu hazırlık aşamalarından sonra verilen karara göre ameliyat işlemleri yürütülür.

Kan sulandırıcı özelliğe sahip aspirin ve türevi gibi ilaçlar, ameliyat tarihinden en az 1 hafta öncesinden kullanılmamalıdır. Sigara, alkol gibi sağlık açısından zararlı alışkanlıklar ameliyattan en az 1 hafta öncesinden terk edilmelidir. Hasta 40 yaş üzerinde ise ve protez işlemi uygulanacaksa, ameliyattan önce mamografi, ultrasonografi gibi radyolojik tetkikler yapılır.

Ameliyat öncesi soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlığı bulunan bireylerin, bu durumu mutlaka anestezi doktoru ve cerrah ile paylaşmaları önem arz eder.  Kanser, kalp rahatsızlığı, kronik rahatsızlığı bulunan hastalara meme büyütme operasyonları önerilmez. Yeni doğum yapan kadınların, emzirme dönemi bittikten yaklaşık 9 ay sonra bu ameliyatı olmalarında herhangi bir sakınca yoktur.

Meme Büyütme Kullanılan İmplant Çeşitleri

Meme büyütme ameliyatları yapılırken, işlemin niteliğine göre farklı işlevlere sahip implantlar kullanılır. İmplantların çeşitleri, salin göğüs implantları ve silikon göğüs implantları olmak üzere iki çeşittir. Büyütme ameliyatlarında, silikon ile salin meme protezleri kullanılır. Salin meme protezlerin dış kısmında, ince bir kabuk vardır.

Bu protez çeşidinde, protez içerisine vücut sıvısına benzeyen tuz-su çözeltisi doldurulur. Böylece memenin yumuşak bir dokuya sahip olması sağlanır. Salin göğüs implantları, boş bir şekilde göğüse yerleştirilir ve içerisine steril bir tuz çözeltisi doldurulur. Silikon göğüs implantlarında ise implantın içerisine yapışkan, dayanıklı ve sağlık açısından risk oluşturmayan silikon jel doldurulur. Meme büyütme fiyatları kullanılacak implantın türüne ve işleme göre farklılık arz eder.

Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan silikonlar, hastanın taleplerine ve yapılacak işlemin niteliğine göre seçilir. Memelerin küçük olması, genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Bunun dışında memelerden birinin diğerine göre büyüklük bakımından asimetrik bir durum sergilemesi halinde de meme büyütme ameliyatına başvurulur.

Meme büyütme işlemi yapılırken memelerin istenilen dolgunluğa ve hacme ulaşabilmesi amacıyla silikon protezler kullanılır ve bu protezlerin, yuvarlak ve anatomik (damla) olmak üzere 2 farklı tipi bulunur. Silikon jel protezler, doğal meme yumuşaklığı ve dolgunluğuna yakın olan bir bileşene sahiptir.

Meme Büyütme Sonrası

Kadınların en çok tercih ettikleri meme büyütme estetik operasyonları sonrasında, bazı ağrılar hissedilir. Bu ağrıların derecesi kişiye göre değişmekle birlikte bazı kimselerde 2 gün içerisinde tamamen ortadan kalkarken, bazılarında ağrı 2-3 hafta devam edebilmektedir. Ağrının giderilmesi için doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı, kollar baş hizasından daha yükseğe kaldırılmamalı ve bebeği olan anneler göğüs bölgesine bası uygulayacak şekilde bebeği tutmamalıdır. Bunların dışında yeterli bol bol dinlenilmelid. Ameliyattan en az 72 saat sonra bandajlar açılmadan ılık duş yapılabilir.

Meme Büyütme Operasyonunun Riski Var mıdır?

Meme büyütme ameliyatı yaptıran kişilerin en çok endişe duydukları konulardan birisi de , yapılan bu işlemin herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığı konusudur. Göğüs büyütme ameliyatları gerçekleştirilirken, kullanılan silikonların insan sağlığı açısından herhangi bir zararı yoktur ve bu silikonlar vücut ile etkileşime girmezler.

Ayrıca kullanılan silikonlar, FDA onaylı ürünlerdir. Yaygın bir kanı olan silikonların kanser yaptığı yönündeki düşünceler ise doğruyu yansıtmamaktadır. Yapılan araştırmalarda, silikonun kanser gelişimi ile ilgili bir etkisinin ve ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Silikon patlaması veya delinmesi gibi bir durum, normal şartlarda mümkün değildir. Ancak ateşli silah yaralanması, delici-kesici aletlerin batması durumunda silikonların delinmesi patlaması mümkündür. Bu durumda tekrar silikon takılabilir.

Meme Büyütme Fiyatları

Meme büyütme fiyatları ameliyat planına, kullanılacak implant çeşidine, işlemin yapılacağı kuruma göre bir çok faktöre bağlı şekilde değişkenlik gösterir.