Meme Büyütme

Meme büyütme diğer ismi ile augmentasyon plastisi olarak isimlendirilen ameliyat, memelerin hacmini büyütmek amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Meme büyütme operasyonlarında kullanılan meme implantları, meme dokusu ya da göğüs alt bölgesine yerleştirilerek büyütme işlemleri gerçekleştirilir.

Kadınlar tarafından en çok tercih edilen estetik operasyonlardan biri olan göğüs estetiği, özellikle bayanların göğüslerinin boyutunu şeklini ve dolgunluğunu arttırmak amacıyla meme büyütme operasyonlarını tercih ederler. Meme büyütme fiyatları uygun olması nedeniyle birçok bayan, bu yöntemi tercih ederek fiziki açıdan güzel bir görünüme sahip olmak ister.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme ameliyatları, genellikle bayanların meme ebatlarının küçük olmasından duydukları rahatsızlık nedeniyle meme hacmini büyütmek amacıyla bu estetik operasyonu tercih ederler. Bunun dışında meme büyütme ameliyatları farklı nedenlerden dolayı da yapılabilmektedir. Özellikle hamilelik sonrasında çocuğun doğması ile beraber emzirme neticesinde ya da kilolu bayanların aşırı kilo vermeleri sonrasında memelerin sarkması halinde meme büyütme ameliyatları yapılır.

Ayrıca hacmini yitiren memelerin toparlanması için de bu operasyonlara başvurulur. Göğüs duvarı anomalisi problemi nedeniyle memeleri yeterli büyüklüğe ulaşmayan ve gelişmeyen kadınlar, talep etmeleri halinde meme hacmini normal bir düzeye yükseltmek amacıyla meme büyütme cerrahisine başvurulur. Cinsiyet değişimi yapan bireylerde de meme oluşturmak amacıyla protez kullanılarak meme büyütme işlemleri yapılabilmektedir.

Meme Büyütme Kimler Olmalı?

Meme büyütme ameliyatları, genellikle meme boyutu yeterli büyüklüğe ulaşamayan, asimetri yapıya sahip olan, yeterli dolgunluğu ulaşamayan, doğum, kilo kaybı gibi nedenlerle memelerinde deformasyon görülen bayanlara meme büyütme ameliyatı yapılır. Plastik cerrahi uygulamalarla, özel yöntem ve teknikler kullanılarak memelerin dolgunluğu arttırılır. Doğum sonrası kaybedilen meme hacmi ve dokusu tekrar kazandırılır. Ayrıca asimetri problemi ortadan kaldırılarak memelerin simetrisi düzeltilir. Meme büyütme fiyatları yapılacak işlemlere göre değişir

Meme Büyütme Öncesi

Meme büyütme ameliyatları öncesinde işlemi yaptıracak bayanlar, bazı hususlara dikkat etmesi yapılacak operasyonun başarıya ulaşması ve istenilen beklentiyi karşılayabilmesi için çok önemlidir. Bu bakımdan meme büyütme öncesinde, işlemi yapacak estetik cerrah ile görüşülerek gerekli tetkiklerin ve incelemelerin yapılması sonrasında yapılacak işlemlere ve tekniğe karar verilmelidir. Kanser, kalp rahatsızlığı, kronik rahatsızlığı bulunan hastalara meme büyütme operasyonları önerilmez.

Ameliyat öncesi soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlığı bulunan bireyler, bu durumu mutlaka anestezi ve cerrah ile paylaşmaları önem arz eder. Yeni doğum yapan bayanlar, emzirme dönemi bittikten sonra yaklaşık 9 ay sonra bu ameliyatı yapmaları tavsiye edilir. Kan sulandırıcı özelliğe sahip aspirin ve türevi gibi ilaçlar, ameliyat tarihinden en az 1 hafta öncesinden kullanılmamalıdır.

Sigara, alkol gibi sağlık açısından zararlı alışkanlıklar ameliyattan en az 1 hafta öncesinden terk edilmelidir. Ameliyat öncesinde yeterli düzeyde dinlenerek, ameliyata hazır halde bulunmalıdır. Hasta 40 yaş üzerinde ise ve protez işlemi uygulanacaksa, ameliyattan önce mamografi, ultrasonografi gibi radyolojik tetkikler yapılır.

Meme Büyütme Hazırlık Detayları

Meme büyütme hazırlık aşamaları, işlemin niteliğine göre önem arz eden ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir süreçtir. Hasta ile doktor fikir alışverişinde bulunarak, meme büyüklüğü konusunda ortak bir karar verilmelidir. Meme büyüklüğüne karar verilirken meme dokusunun kalınlığı, memenin göğüs duvarındaki yerleşimi, meme tabanı ebatları, göğüs duvarı özellikleri ve memeler arasındaki asimetri gibi seçimleri engelleyecek her türlü faktör detaylı inceleme yapılarak ortaya koyulmalıdır.

Bu aşamadan sonra yerleştirilecek protez hakkında protezin şekli, ebatları gibi detaylar belirlenir. Ameliyat öncesi yapılması gerekenler ve yapılmaması istenen hususlar göz önünde bulundurularak birey, ameliyata uygun hale getirilmelidir. Tüm bu hazırlık aşamalarından sonra verilen karara göre ameliyat işlemleri yürütülür.

Meme Büyütme Kullanılan İmplant Çeşitleri

Meme büyütme ameliyatları yapılırken, işlemin niteliğine göre farklı işlevlere sahip implantlar kullanılır. İmplantların çeşitleri, salin göğüs implantları ve silikon göğüs implantları olmak üzere iki çeşittir. Büyütme ameliyatlarında, silikon ile salin meme protezleri kullanılır. Salin meme protezlerin dış kısmında, ince bir kabuk vardır.

Bu protez çeşidinde, protez içerisine vücut sıvısına benzeyen tuz-su çözeltisi doldurulur. Böylece memenin yumuşak bir dokuya sahip olması sağlanır. Salin göğüs implantları, boş bir şekilde göğüse yerleştirilir ve içerisine steril bir tuz çözeltisi doldurulur. Silikon göğüs implantlarında ise implantın içerisine yapışkan, dayanıklı ve sağlık açısından risk oluşturmayan silikon jel doldurulur. Meme büyütme fiyatları kullanılacak implantın türüne ve işleme göre farklılık arz eder.

Göğüs Büyütme Kullanılan Silikonlar Nelerdir?

Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan silikonlar, hastanın taleplerine ve yapılacak işlemin niteliğine göre seçilir. Memelerin küçük olması, genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Bunun dışında memelerden birinin diğerine göre büyüklük bakımından asimetrik bir durum sergilemesi halinde de meme büyütme ameliyatına başvurulur.

Meme büyütme işlemi yapılırken memelerin istenilen dolgunluğu ve hacme ulaşabilmesi amacıyla silikon protezler kullanılır ve bu protezlerin, yuvarlak ve anatomik (damla) olmak üzere 2 farklı tipi bulunur. Silikon jel protezler, doğal meme yumuşaklığı ve dolgunluğuna yakın olan bir bileşendir.

Meme Büyütme Sonrası

Kadınların en çok tercih ettikleri meme büyütme estetik operasyonları sonrasında, ağrılar meydana gelir. Bu ağrıların derecesi kişiye göre değişmekle birlikte bazı kimselerde 2 gün içerisinde tamamen ortadan kalkarken, bazı bayanlarda ağrı 2-3 hafta devam edebilmektedir. Ağrının giderilmesi için doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı, kollar aşırı yüksekliğe kaldırılmamalı ve bebeği olan anneler göğüs bölgesine bası uygulayacak şekilde bebeği tutmamalıdır. Bunların dışında yeterli düzeyde dinlenilmeli, ameliyattan en az 48 saat sonra bandajlar açılmadan ılık duş yapılabilir.

Meme Büyütme Sonuçları Nelerdir?

Meme yapılarında şekil bozukluğu bulunanlar, bir memenin diğerinden daha küçük olması, aşırı kilo alıp verme neticesinde memede sarkmalar, emzirme sonrası memelerde oluşan deformasyonlar gibi durumlar söz konusu olduğunda bu durumdan rahatsız olan bayanlar meme büyütme ameliyatlarına başvurur.

Meme büyütme işlemi gerçekleştirildikten sonra sonuç bakımından birçok bayan yapılan ameliyattan memnun olduklarını ve beklentilerini karşılayacak bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etmektedir. Özellikle bayanlar içerisinde küçük meme yapısına sahip olanlar için bu durum psikolojik açısından olumsuz olmakla birlikte kişi, özgüven eksikliği gibi sıkıntılar yaşar. Deneyimli ve uzman estetik cerrah hekimleri tarafından meme büyütme ameliyatı yapılması halinde, sonuçlarda başarı düzeyi yüksektir. Meme büyütme fiyatları beklenen sonuçları karşılanması noktasında diğer estetik işlemlere göre bütçeye uygundur.

Meme Büyütme Riski Var mıdır?

Meme büyütme ameliyatı yaptıran bayanların en çok endişe duydukları konulardan birisi, yapılan bu işlemin herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığı konusudur. Göğüs büyütme ameliyatları gerçekleştirilirken, kullanılan silikonların insan sağlığı açısından herhangi bir zararı yoktur ve bu silikonlar vücut ile etkileşime girmezler.

Ayrıca kullanılan silikonlar, FDA onaylı ürünlerdir. Özellikle silikonların kanser yaptığı düşüncesi yanlış olmakla birlikte yapılan araştırmalarda, silikonun kanser gelişimi ile ilgili bir etkisinin ve ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Silikon patlaması veya delinmesi gibi bir durum, normal şartlarda mümkün değildir. Ancak ateşli silah yaralanması, delici-kesici aletlerin batması durumunda silikonların delinmesi patlaması mümkündür. Bu durumda tekrar silikon takılabilir.

Meme Büyütme Fiyatları

Estetik operasyonlar içerisinde günümüzde en çok tercih edilen meme büyütme ameliyatlarını, birçok bayan tercih etmektedir. Meme büyütme ameliyatları yapılmadan önce, en çok merak edilen konulardan bir tanesi, meme büyütme maliyetlerinin ne kadar olduğu konusudur. Bu ameliyat yapılırken, hasta ve doktorun birlikte vereceği karara göre farklı silikonlar ve implantlar kullanılır. Ayrıca işlemin niteliğine göre farklı yöntem ve teknikler kullanılır. Meme büyütme fiyatları yapılan bu işlemlere ve kullanılan silikon implantların çeşidine, işlemin gerçekleştirileceği kuruma ve kurumun bulunduğu ile göre değişir.